Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Sklep internetowy www.ksantos.pl jest własnością: 
Aleksandra Szczepańska    

Firma " Pedro"

ul.Grochowskiego21a

42-200 Częstochowa

NIP5732419787

                                                                                                                                  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie przez Aleksandra Belof firma Pedro, moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza.

1.Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Belof firma Pedro z siedzibą w 42-200 Częstochowa ul. Grochowskiego 21a, Nip 5732419787 sklep@ksantos.pl

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 365 dni od dnia realizacji zamówienia w przypadku zamówień jednorazowych lub do czasu usunięcia konta w przypadku rejestracji konta, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Aleksandra Belof firma Pedro. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:

dostawcy systemów informatycznych i usług IT

operatorzy pocztowi i kurierzy

Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) .

W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Aleksandra Belof firma Pedro w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez Aleksandra Belof firma Pedro jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA: 

1. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby które ukończyły 18 rok życia, posiadające zdolność do czynności cywilno-prawnych.                                                                                                                                                       

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest jego przesłanie wraz z wypełnonym formularzem.
3. W przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza  zamówienie nie zostanie zrealizowane. 
4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, które jest opłacone przelewem  należna kwota za niezrealizowane zamówienie zostanie przelana na konto.  Częściowa realizacja zamówienia jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody klienta. W przypadku częściowej realizacji zamówienia kwota za niezrealizowaną część zamówienia (w wysokości wartości niezrealizowanych produktów) zostanie, w zależności od wybranej formy płatności za zamówienie, przelana na konto klienta, zwrócona na kartę płatniczą klienta albo odjęta od kwoty pobrania.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). 
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanego asortymentu, cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen produktów, nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały ostatecznie potwierdzone. 
7. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila,lub telefonicznie. 
8. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę za pośrednictwem Internetu. Zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
9. Czas realizacji zamówienia trwa od 24h do 14 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia. 
10. Dostępność produktu zależy od naszych stanów magazynowych, a także dostawców, z którymi współpracujemy. 
11. Czas realizacji - dostępność produktu, nie obejmuje czasu przesyłki do klienta. Jest to tylko czas sprowadzenia towaru do naszego sklepu. Termin otrzymania przesyłki  to czas realizacji plus czas dostawy. 
12. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. 
13. Zamówienie potwierdzone nie może zostać anulowane. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki oraz uiszczenia naliczonej opłaty. 
14. Wysyłając do sklepu internetowego ksantos.pl zamówienie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez zamawiającego postanowień regulaminu, firma „Pedro” jest uprawniona
 do unieważnienia złożonego zamówienia. 
15. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa nabywca. Przy zakupach powyżej 500 zł koszty przesyłki pokrywa sklep ksantos.

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: ksantos1@o2.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel.609 657 961 (pon.-piąt. w godz. 11:00 - 18:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
Sklep Jeździecki Ksantos posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 48 godzin roboczych:

- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie. 
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem UPS lub Pocztą Polską.

 ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub na naszej stronie internetowej www.ksantos.pl.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Sklepie Jeździeckim Ksantos.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. Konsument, który dokonał zakupu przez internet może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. W takim wypadku odsyła produkt na swój koszt, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu jedynie cenę produktu oraz koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy towaru, jaki dostępny jest w sklepie. Przykładowo klientowi, który zamówił dostawę kurierem za 20 zł, mimo że w sklepie dostępna była przesyłka pocztowa w cenie 7,10 zł, sprzedawca może zwrócić jedynie 7,10 zł.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.


 REKLAMACJE:

 1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
  Sklep jeździecki Ksantos
  42-200 Częstochowa
  ul. Szajnowicza-Iwanowa 55 lok 3

  W przypadku reklamacji Sklep Jeździecki Ksantos wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Sklep Jeździecki Ksantos. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Sklep Jeździecki Ksantos zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 6. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Sklep Jeździecki Ksantos zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
 7. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. 

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklep jeździecki Ksantos wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. 


Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl